Fatih DUMAN
   
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İşyerinde İşe Gelmeme ile Mücadele Etme
 

İşgücünün ortalama yüzde altısından fazlasının mazeretsiz işe gelmediğini biliyor musunuz? Bu da demek oluyor ki, her çalışan yılda dokuz ila on bir işgünü işe gelmiyor. İşe gelmeme, çözümü çoğu yöneticiyi korkutan bir sorundur. Şirketlere maliyeti ise, düşük verimlilik ve düşük kardan bile yüksektir. Çalışanların işe gelmemesi problemine aşağıda yer verilen pozitif yaklaşımlar kullanılabilir:

Yönetim biçiminizi değiştirebilirsiniz

Durum: Çalışanlar hasta olduklarını haber verdiklerinde, biz onların fiziksel olarak çalışamayacak kadar hasta olmadıklarını biliyoruz. Hastalığın dışında, çalışanların işe gelmemesinin bir başka önemli nedeni de strestir. Çalışanların stresli olmalarının bir numaralı nedeni de müdürleriyle ya da üstleriyle, birlikte çalışmak zorunda olmalarıdır. Çok fazla otoriter olan yönetimler tarafından yönetilen çalışanlar arasında işe gelmeme oranları yüksektir. Bu yönetim biçimini benimseyen yöneticiler zayıf dinleme ve iletişim becerisine sahiptirler, ulaşılamayacak hedefler koyarlar ve esnek değillerdir. Yüksek sesle konuşurlar, sorunlar için başkalarını suçlarlar ve çalışanlarına, bu yolun onların yolu olması gerektiğini ya da kapıya giden yol olduğunu hissettirirler. Otoriter yöneticiler, yüksek işe gelmeme oranlarının nedenidirler.

Çözüm: Otoriter stili benimseyen yöneticileri saptayarak, onlara ihtiyaç duydukları alanlarda yönetim eğitim ve danışmanlık sağlayın.

Yarar: Bu pozitif adımla, sadece işe gelmeme oranlarını düşürmekle kalmaz, ayrıca işten ayrılmalara/ayırmaları, çalışanların sırt ve baş ağrısı gibi sağlık sorunlarını azaltırsınız.

Çalışma şartlarını değiştirebilirsiniz

Durum: Çalışanların kendi aralarındaki ilişkileri ve çalışma şartları, strese neden olan etkenlerdendir. Çalışanlar, işe gitmediklerinde çoğunlukla sebep olarak diğer çalışanlara kızgın olduklarını ya da onlardan korktuklarını gösterirler.

Çözüm: Çalışan saygısını, profesyonelliği ve şirket içerisindeki problemlerin çözüm prosedürünü destekleyen politikalar ve değerler adapte eden şirketler çalışan stresini azaltıyorlar.

Yarar: Çalışan stresindeki azalma, çalışanın işe gelmemesini azaltmaya yardımcı olacaktır.

Teşvikler sağlayabilirsiniz

Durum: Bir çalışanı, gereksiz işe gelmemeden kaçınması için nasıl motive edebilirsiniz? Teşvikler çalışanın doğru tercihi yapmasına yardımcı olur. Evde oturup televizyon seyretmek yerine işe gitmek kararı sizin yardımınızla alınabilir.

Çözüm: Teşvik, çalışana gereksiz işe gelmemeden kaçınmasına yönelik motive edici dürtü sağlar. Şirketler tarafından kullanılan çok sayıda teşvik programları vardır. Örneğin:

  • Çalışana, her üç ayın sonunda kullanmadığı hastalık izinleri için ödeme yapılmasına imkan tanınır.
  • Düzenli olarak geldiği her ay için çalışana iki saatlik ikramiye verilir
  • Düzenli olarak geldiği her ay için erken "Cuma"lar ya da geç "Pazartesi"ler sağlar.
  • Çalışanlara açık büfe öğle yemeği
  • Başarı sertifikası
  • Ya da "gizli" bir ödül

Şirket teşvik programları, çalışanlarınızın farkına varacağını bildiğiniz şirket değerlerini de içermek üzere özel olarak sizin şirketiniz için tasarlanmalıdır. Bu da en iyi şekilde, çalışanlarınıza, şirketin teşvik programlarını geliştirirken size yardım etmelerine imkan tanımanızla başarılabilir. Örneğin çalışanlarınız düzenli devam ettiklerinde ödül olarak şirket hissesi vermenizle ilgilenmeyebilirler, fakat cuma günleri işten bir saat erken ayrılmak ilgilerini daha fazla çekebilir. Yerleştirilmesi gereken değerlerin sizin olduğunu unutmayın.
Teşvik programlarının süresi çok önemlidir. Çalışanlarınızın, teşvikler arasındaki zaman uzunluklarına karar verirken yardımlarını isteyebilirsiniz. Bazı şirketler çalışanlarını bir yıllık düzenli işe gelmeleri için ödüllendirirken, diğerleri teşvik için bir ayın en iyi zamanlama olduğunu düşünüyorlar. Ancak deneyimler, genç ve zor işleri gerçekleştiren çalışanlardan, sık teşvik edildiğinde daha iyi verim alındığını gösteriyor.

Yarar: Sağlıklı, ulaşılabilir hedeflere sahip işgücü, işi üzerinde daha fazla zaman harcar.

Şirkete özel, düzenli işe gelme politikası geliştirebilirsiniz

Durum: Çalışanın işe gelmemesinde, birincil neden olan stresin dışında alkoliklik, ev içi şiddet ,ailevi sorunlar, ilaç bağımlılığı gibi etkenler de rol oynar.

Çözüm: Her şirketin, düzenli işe gelme politikası olmalıdır. Bu politikalar, işverene, sık olarak işe gelmeyen ya da geç gelen çalışanına müdahale etme imkanı tanır. Bir çalışanınızla sık sık işe gelmemesi konusunda konuştuğunuzda, size bunun kişisel nedenlere bağlı olduğunu söylüyorsa, çalışanı Çalışan Destek Programına göndermeyi düşünün.

Yarar: Bu çalışanların erkenden belirlenmesi işlerine olabildiğinde hızlı geri dönmelerini sağlar.

İş / aile çatışmalarını ortaya koyabilirsiniz

Durum: Çalışan çiftler gerçeği, işyerini açık bir biçimde etkiler. Çiftler, kariyer ve iş talepleri arasında denge kurmaya uğraşırken aile tarafı daha fazla stresle karşı karşıya kalır. Ailevi konular ve sorunlar, çalışanlar işe gelince evde kalmazlar. Stresin etkili olduğu işe gelmemeler ve düşük verimliliğin yüzde yetmiş beşten fazlası iş ve aile yaşamının taleplerinin karmaşası nedeniyle gerçekleşiyor.

Çözüm: Esnek çalışma zamanları bu konuya alternatif bir çözümdür. Bugün çalışanların çoğu işlerini evden, bilgisayar, modem ya da faks makinesi yoluyla gerçekleştirilebiliyor.
Eğer çalışan, kişisel ya da ailevi problemler yaşıyorsa, bu onu Çalışan Destek Programına gönderme zamanıdır.

Yarar: Şirketin kendisiyle ilgilendiğini bilen bir işgücü. Çocuğunun hastalığıyla verimli bir iş günü kaybı yaşamadan ilgilenme becerisine sahip bir işgücü. Ev ve işin her ikisinin de taleplerini karşılarken daha iyi iş yapan bir çalışan.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (45 klik) kişi burdaydı! Fatih DUMAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Fatih DUMAN