Fatih DUMAN
   
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Yüksek Performans
 


Geleneksel anlayış şirketleri olmak istedikleri yerlere götürmemektedir. Şirketlerin yalnızca yüzde onunda çalışma gurupları yüksek performans göstermekle: yani şirkete para kazandırmakta ve yeni ürün. hizmet ya da süreçler geliştirmektedir. Yaklaşık yarısı ortalama bir performans gösterirken, yüzde 40'ının performansı yetersiz düzeydedir.

Yaptığımız araştırma sonucunda, yüksek performans yaratma konusunda geleneksel anlayışın yanlışlığını ortaya koyan beş bulguya ulaştık. Bunları söyle sıralayabiliriz;

1. Kısa vadeli düşünmek performansı öldürmektedir. Geleneksel anlayış, üçer aylık dönem hedeflerinin gerçekleştirilmesinin bir başarı ölçüsü olduğunu söyler. Oysa yüksek performansın önündeki bir numaralı engel, fasa vadeli düşünmek, yani yarını göz ardı ederek bugün için yaşamaktır. Üçer aylık parasal hedeflerin gerçekleştirilmesi İçin şirketler kadrolarını ve bütçelerini kısmaktadır ve bu da iş yükü fazlasıyla artan çalışanlarda hoşnutsuzluk yaratmaktadır.

Google'ın halka açıldığı gün kurucuları uzun vadeye odaklanma konusunda yemin ettiler. Larry Page ve Sergey Brin bu konudaki düşüncelerini; "Dış baskılar çok sıklıkla şirketleri üçer aylık piyasa beklentilerini karşılamak adına uzun vadeli fırsatlardan vazgeçmeye yöneltmektedir. Biz ise hissedarlarımızdan uzun vadeli bakış açısını benimsemelerini istiyoruz" sözleriyle dile getirmişlerdir. Google çalışanlarını zamanlarının yüzde 20'sini şirkete uzun vadede yarar sağlayacak düşünceler üretmeye harcamaları için teşvik eder.

Kısa vade ile u/un vade arasındaki dengeyi kurabilmek herhalde bir liderin en zor işidir. Her lider kısa vadeli sonuçlardan vazgeçebilecek kadar cesur değildir. Ancak yine de zekice bir denge kurmak için ekipleriyle işbirliği yapabilirler. Liderler yüksek performans gösteren çalışma guruplarının üyelerini şirketin yaşadığı güçlükler ve şirketin, çalışma grubu için önerdiği parasal hedefler konusundaki tartışmalara katılmaya çağırmalıdır. Hedefler gerçekleştirilebilir nitelikte midir? Hedeflerin gerçekleştirilmesi bugünkü performansın yanı sıra gelecekteki performansı nasıl etkileyecektir? Üst düzey yöneticilerle çalışma guruplarının liderleri gerçekçi hedefler üzerinde anlaştıktan .sonra grup. bunların nasıl gerçekleştirileceğine karar vermelidir. Bu kararlan yönetim kurulunun vermesi beklenmemelidir.

2. Anahtar unsur lider değil, ortamdır. Geleneksel anlayış yüksek performans gösteren bir çalışma gurubunun oluşmasında en önemli unsurun lider olduğunu söyler. Oysa yüksek performans konusunda en önemli unsur, çalışma gurubunun ortamıdır. Etkili bir liderlik, tek bir kişilik tipi ya da tarz ile tanımlanamaz. Etkili liderler insanlara değer verilen (akıllı insanlara akıllı insanlar gibi davranılan). kritik düşünceyi en üst düzeye çıkaran (sözlerle hareketler arasında uyum sağlayarak duygusal tepkileri en aza indirgeyen) ve fırsatları yakalayan (güçlükleri fırsatlara dönüştüren öğrenme ortamları yaratan) bir ortam hazırlarlar. İnsanların her gün severek ve isteyerek İşe gidecekleri ortamlar yaratırlar.

Gurubu bir yüksek performans kültürünün yaratılmasından sorumlu tutarak bu lider bağımlılığına son verebilirsiniz.

Bunu yapmanın bir yolu ortamı değerlendirmek amacıyla bir 360 derecelik geribildirim süreci uygulamak; gurubun liderinden, üyelerinden ve müşterilerden; ayrıca diğer çalışma guruplarından bilgi toplamaktır. Gurup sonuç almak amacıyla ne yapmaya başlaması, ne yapmaya devam etmesi ve ne yapmaktan vazgeçmesi gerektiğini tartışmalı ve çalışma gurubunu, insanların içinde yer almak İsteyecekleri bir ortam haline getirmelidir.

3. Önemli olan birey değil, çalışma gurubudur. Geleneksel anlayış, potansiyeli yüksek bireylerin işe alınması ve desteklenmesinin yüksek performans sağlayacağını söyler. Oysa bireysel performans, çalışma ortamından etkilenir. En iyi elemanlarınızı yanlış ortama koyun, en iyi performanslarını gösteremeyeceklerdir. Liderler eğitim vererek ve akıl hocalığı yaparak; çalışanlarına kariyer planlarını çizmelerinde yardımcı olarak ve performansı yüksek çalışma guruplarına yerleştirerek potansiyeli yüksek bireyler yetiştirmek zorundadır.

Eğer gurubun performansından çok kendi performansı ile ilgilenen; yalnızca kendi kariyerlerinde ilerlemek için çalışan ya da "kazanmayı" ekip arkadaşlarının önüne geçmek olarak tanımlayan çalışanlarınız varsa, bunlar yüksek performans kültürüne zarar verecektir. Yüksek performans gösteren guruplarda "bu işte hep birlikleyiz'^ anlayışı egemendir, Gurup üyelerinin güçlü yönlerinden; hem de yalnızca işle İlgili becerilerinden değil, doğal yeteneklerinden de yararlanarak becerilerini geliştirin. Bu yaklaşım, gurubun etkili bir işbirliği içinde çalışma becerisine katkıda bulunacaktır.

4.En üstün performanslı gurupların bile gelişmeye gereksinimi vardır. Geleneksel anlayış performansı iyileştirmenin en iyi yolunun,performansı düşük gurupları yok etmek olduğunu söyler. Oysa performansı yüksek guruplar bile daha iyi
olabilir. Aslında performansı artırmanın en iyi yolu zaten üstün performans gösteren gurupların performansını artırmaktır. "Bunu yapmanın yolu ise gurup üyelerini, "konuşulmayanları konuşmaya", topu doğru oyuncuya vermeye ve saygılı bir iletişim içinde olmaya teşvik etmektir.

Yüksek ve ortalama performanslı gurupların sorunların çözümü ve engellerin aşılması konusunda İşbirliği yapmalarını sağlayacak bir süreç geliştirirseniz performansı artırırsınız.

5. Çalışanlarınız sorunlarınızı çözebilir. Geleneksel anlayış, zor bir durumda kaldığınızda dışarıdan yardım almanızı söyler. Evet danışmanlar size yardımcı olabilir ama siz yine de önce kendi çalışanlarınıza danışın. Onlar şirketi iyi tanır ve genellikle sorunun nasıl çözüleceğini bulabilirler.Çalışanlarınızı, ne yapılması gerektiğine ilişkin gerçeği söylemeleri için teşvik edin.

Eğer geleneksel yaklaşımdan vazgeçecek ve uzun vadeli hedefleri gerçekleştirme adına kısa vadeli sonuçlardan vazgeçecek cesaretiniz varsa; eğer çalışanlarınızın başarının sırlarını bildiklerine güveniyorsanız büyük olasılıkla yüksek performansa ulaşırsınız.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (43 klik) kişi burdaydı! Fatih DUMAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Fatih DUMAN