Fatih DUMAN
   
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Yönetim Kademesinden Beklenen Stratejik Yetkinlikler
 

Günümüzdeki modern kuruluşların karmaşık yapılarıyla etkin çalışabilmeleri uzmanlık ve yetenek gerektiren yönetim sistemleriyle mümkün olabilmektedir. Organizasyonların iyi ve etkin şekilde yönetilebilmesi ancak bu yönetim bilgisine sahip profesyonellerin yetiştirilmesiyle gerçekleşebilir. Bu profesyonel yöneticiler sadece kurumların yönetiminde önem taşımakla kalmayıp çevre sağlığı ve yaşam kalitesini de bire bir etkilemektedir. Bu tip bir yönetim dinamiğinde liderlik kavramının rolü çok büyüktür.

Lider, bireyleri ortak hedeflere yönelten, hedefleri benimseten, bireyler arası köprüyü oluşturan dağınık güç ve bilgiyi bir araya toplayıp sinerji yaratan, hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken dönüm noktasını oluşturur.

Liderlik Nitelikleri

 • Benimsediği ahlakı kurallarını bireysel menfaatlarının önünde tutar
 • Prensipleri ile hareket ederler,prensipleri onları harekete geçirir
 • Değişime açıktırlar
 • Değişimin takipçisi değil değişimin yaratıcısı durumundadırlar
 • Gelecek korkusu yaşamazlar
 • Sorgulayıcı ve sabırlıdırlar
 • Zorluklara karşı hazırlıklı ve dirençlidirler
 • Takımıyla ama tek başına çalışırlar
 • Düşünce yapıları farklıdır
 • Kararlarını kendi mantığı ile alırlar
 • Daima önde değil yeri geldiğinde arkada durmasını da bilirler
 • Kararları gerekirse yönetimi altında ki kişilere danışarak alırlar

Liderlik Ne Değildir

 • Liderlik diğer pozisyonlardan ayrıdır ancak ayrıcalık yeri değildir
 • Liderlik bir üstünlük göstergesi değildir
 • Liderlik vazgeçilmez olmayı sağlamaz
 • Liderlik başarısızlıkları başkalarına yükleme başarıyı kendi üzerine alma makamı değildir

Liderin bulunduğu ya da getirildiği mevkide farklılık ve başarı yaratan davranışları lider yetkinliği olarak adlandırılabilir.1988 yılında Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir akademik çalışma ile yetkinliklerin 5 ana maddeye ayrıldığı görülmektedir; işi tanımak,yönetim fonksiyonlarına hakim olmak, kültürü yönetebilmek, değişimi yönetebilmek ve kişinin güvenilirliği.

Walker ve Reif çalışmaları sırasında iki bileşen üzerinde durmuşlardı. Bunların ilki ana yetkinlikler (her bireyde olması gereken yetkinlikler) ve ikincisi de liderlik yetkinlikleri idi. Walker ve Reif araştırmalarına ana liderlik yetkinliklerine sahip lideri lider yapan şeyin,onun liderlik yetkinliklerine sahip olması gerektiğini kabul ederek başlamışlardı. Bu yetkinlikler şöyle sıralanmıştır:

Stratejiyi Şekillendirmek: İçinde bulunduğu durumu analiz edip yeni fikirler ve çözümler yaratıp avantajlı duruma gelmek;

 • Bulunduğu piyasayı analiz etmek
 • Bulunduğu piyasayı tanımak, tanımlamak
 • Piyasanın eksiklerini görebilmek ve tamamlayıcı projeler geliştirmek
 • İhtiyaçları belirlemek ve ihtiyaç yaratmak
 • Kendine fırsatlar yaratmak
 • Gelişmeleri takip etmek
 • Hedef belirleyebilmek

İnsan Kaynakları Stratejisini Geliştirmek: İnsanların işleriyle ilgili sorunlarını tanıyabilme ve sorunları giderme

 • Geleceği görebilme ve organizasyon yapısını şimdiden oluşturabilmek
 • Varolan sorunları tespit ve teşhis etmek
 • İnsanların işle ilgili sorunlarını anlayabilme ve tanımlayabilmek
 • Yaşanabilecek sorunları önceden sezmek
 • Organizasyona uygun plan yapmak
 • Çalışan yapısını oluşturabilme ve değişimi zamanında gerçekleştirmek

Değişime Liderlik Etmek: Organizasyonun değişime ayak uydurmasını sağlama

 • Değişimi özümsemek ve farkına vardırmak
 • Değişim için ortam hazırlamak
 • Bireylerin değişime uyum sağlamasını gerçekleştirmek
 • Yetki ve sorumlulukları paylaştırmak
 • Gerekirse çalışma koşullarını değiştirmek ve güncellemek

İnsan Kaynakları Süreçlerini Uyarlamak: Başarıya ulaşmak için gerekirse yeniden yapılanmak

 • Yeni insan kaynaklarından yararlanmak
 • Özendirme etkisi yaratmak
 • Teşvik edici ödeme yapısı oluşturmak
 • Katılımcı davranma, işçi işveren ilişkilerinde uyumu yakalayabilmek
 • Gelişime önem verme, eğitime zaman ayırmak ve iş bilinci aşılamak

Sonuca Ulaşmak:

 • Yapılacak işin fizibilitesini yapmak
 • Ortak edinmek
 • Buna uygun çalışma arkadaşları edinmek
 • Meydana gelebilecek sorunlara karşı hazırlıklı olmak
 • Bilgili olmak ve bilgilendirmek
 • Varılan noktaları değerlendirmek

Bill Gates'in Liderlik Sırları:

Bill Gates dünyanın en zengin kişisi olmakla beraber liderlik konusunda ki yeteneğini yönetimini üstlendiği dünya devi Microsoft şirketiyle yakaladığı başarıyla ispatlamış durumdadır. İşte bu başarıyı Bill Gates'e getiren liderlik sırları;

Bir vizyona sahip olmak: Bill Gates bilgisayarların insan hayatının her noktasında yer alacağını ve bilgisayarların insan için vazgeçilmez bir unsur olacağına küçük yaşlardan beri inanmış,hayalini kurmuş bir anlamda geleceği görmüştü.

Çok çalışmak: Zekasını ancak çalışarak kullanabileceğini ve geliştirebileceğini biliyordu ve çok çalışıyordu.

Akıllı elamanlarla çalışmak: Bill GATES çalışmayı ve başarıyı amaçladığı bu sektörde zeki,işini seven,aklını kullanabilen ve bu iş için yetenekli insanlarla beraber olmazsa başarıyı yakalayamayacağını biliyordu.

Elemanlara hisse vermek: Gates'in ücret ve maaş yönetimi işgünü maksimize edecek şekilde tasarlanmıştı. Çalışanlar yüksek maaş ya da primle çalışmıyor şirkete ortak oluyorlardı böylece ücretli değil kendi şirketleri için çalışan bireyler konumuna geliyorlardı. Bu durum çalışmayı teşvik ediyor,çalıştıkça şirketin değeri artıyor,şirketin değeri artıkça çalışanlar kazanıyordu.

Çalışanlara değer vermek: Microsoft başarılı çalışanlarını bünyesinde tutmayı ve başarılı insanları da bünyesine katmayı istiyordu. Bunu sağlamanın tek yolu onlara değer vermekten geçiyordu. Bu yüzdendir ki Microsoft'un en değerli varlığı çalışanlarıdır.

Piyasanın gelişimini takip etmek: Bill GATES sektörün ciddiyetini iyi kavrayan bir liderdi,gelişimi takip edememenin hatta gelişimi yaratamamanın
sonuçlarını çok iyi biliyordu. Her türlü durum için de önlemleri vardı ve zamanın da uyguluyordu.

Piyasanın gelişimini takip etmekle kalmayıp, piyasayı şekillendirmek: Bill Gates'in ve Microsoft'un sloganı bu liderlik sırrını en iyi açıklayan sözdür ;"We set the standarts (standartları biz koyarız)".

Odaklanmak: Gates en iyi işin bildiğin iş olduğu kavramından yola çıkarak şirketini bu yönde yönetiyordu. Microsoft şirketi sadece bir yazılım şirketi olarak varlığını sürdürüyor ve gelirlerinin yüzde doksanını yazılımdan kazanıyordu.

Alçakgönüllü bir yaşam sürmek: Bill Gates sade ve alçakgönüllü bir hayatın çalışmayı ve üretmeyi sürdürmedeki önemini farkındaydı. Lüks ve rahatlık içinde ki bir yaşamın gelişmeyi engelleyeceğini biliyordu.

 
  Bugün 1 ziyaretçi (55 klik) kişi burdaydı! Fatih DUMAN  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Fatih DUMAN